Wat Is Mediation?


In het dagelijkse leven waarbij mensen interacties, verbindingen of samenwerkingen met elkaar aangaan kunnen er conflicten ontstaan. Wanneer de verhoudingen of onderlinge communicatie zodanig emotioneel, verstoord of lastig blijken te zijn kan mediation een uitkomst bieden. 

Bij mediation worden partijen door een onafhankelijke en neutrale persoon begeleid in het vinden van een gezamenlijke oplossing voor hun conflict. Het streven is een win-win situatie voor alle partijen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij de rechter een beslissing oplegt en waarbij (bijna) altijd één partij verliest. 

De partijen houden gedurende het hele mediationtraject de regie in handen en deze zelfbeschikking wordt ook steeds aangemoedigd door de mediator. Daarnaast stelt de mediator partijen over en weer in de gelegenheid om hun standpunten en achterliggende belangen te uiten. Partijen staan centraal en oefenen invloed uit op het proces en de uitkomst. Hierdoor wordt de (beëindiging van de) onderlinge relatie en het resultaat na afloop van de mediation vaak beter en duurzamer. Met behulp van de mediator wordt in een veilige en vertrouwelijke setting het conflictverleden besproken en wordt getracht een bevredigende en nieuwe toekomst voor beide partijen te creëeren.