Kosten


De kosten zijn inclusief voorbereiding, administratieve verwerking, telefonisch overleg, contact per e-mail en eventuele verslaglegging. Bij mediation is het gebruikelijk dat partijen de kosten ieder voor de helft dragen maar er kan ook afgesproken worden dat één van de partijen de kosten betaalt. Voor meer informatie over uurtarieven kunt u contact met mij opnemen.

De partijen bepalen waar de mediation plaatsvinden. Arbeidsmediations vinden over het algemeen plaats op het kantoor van de werkgever. Indien partijen liever op een neutrale locatie af willen spreken is dat uiteraard mogelijk. In dat geval worden de huurkosten van die ruimte doorbelast aan de partijen. Als partijen worden bijgestaan door advocaten of externe adviseurs willen raadplegen over de gemaakte afspraken komen deze kosten voor rekening van de partijen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op.