Duur


Het is op voorhand moeilijk om een inschatting te geven van de duur aangezien het aantal benodigde gesprekken afhangt van de meewerkende houding van partijen en de aard en omvang van het conflict. In de regel behelst een mediationtraject ongeveer 5 gesprekken van ongeveer 2 uur. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op.