Fase 3: Inventariseren


Voor zover dit niet al ter sprake is gekomen tijdens de intake, zal de mediator tijdens deze bijeenkomst de kenmerken van mediation en de hoofdpunten van de mediationovereenkomst bespreken en uitleggen (geheimhouding, vrijwilligheid, vrijiblijvendheid, kosten, vertegenwoordiging, zelfbeschikking). In deze fase doen partijen ieder hun verhaal. De mediator begeleidt de partijen en bevordert een constructieve communicatie gedurende de gesprekken. De mediator stimuleert partijen om goed naar elkaar te luisteren zodat de (tegengestelde) belangen, zienswijzen, zorgen en wensen inzichtelijk gemaakt worden. 

Fase 4: Onderhandelen

Fase 5: Afronding & Vastleggen Afspraken